Športna zveza Murska Sobota - dobitnica plakete Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez - ob 50. obletnici

Nahajate se tukaj

sreda, 1. December 2010

15.oktober 1991 velja za dan začetka samostojnega slovenskega olimpijskega gibanja, zato je vsako leto ta datum posvečen Olimpijskim dnevom in dnevu OlimIpjskega komiteja. Na devetnajti obletnici 14. 1. 2010 so se športniki in športni delavci srečali na osrednji proslavi v Porotorožu. Plaketo Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez je prejela tudi Športna zveza Murska Sobota ob svojem jubileju - 5o. obletnici delovanja.

Leta 1960 je začela v naši sredini delovati Občinska zveza za telesno kulturo, ki se je leta 1977 preimenovala v Zvezo telesnokulturnih organizacij občine Murska Sobota, leta 1991 pa prevzela zdajšnji naziv asociacije klubov in društev - Športna zveza Murska Sobota. Obseg dela je nekoč zajemal celotno veliko občino, zdaj Športna zveza Murska Sobota uresničuje svoje programske vsebine v Mestni občini Murska Sobota.

V minulih obdobjih je izpolnila svoje poslanstvo v povezovanju izvajalcev športnih programov in zabeležila ugodne rezultate dela v programskih izhodišćih v vseh segmentih športa: tekmovalnem športu, športni rekreaciji in šolskemu športu, pri šolanju in izpolnjevanju strokovnega kadra in pri organizaciji prireditev.

Z zahvalno listino je poudarila delo Športne zveze tudi Mestna občina Murska Sobota v letošnjem letu.