Športna zveza Murska Sobota

Nahajate se tukaj

Športna zveza Murska Sobota (1991) je naslednica Zveze telesnokulturnih organizacij občine Murska Sobota in nekdanje Občinske zveze za telesno kulturo Murska Sobota.

Osnovni nameni:

 • spodbuja združevanje športnih klubov, društev in zvez po načelu svobodnega združevanja in samostojne opredelitve vsakega kluba, društva in zveze
 • spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi klubi, društvi in zvezami in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov zveze,
 • usklajuje delo športnih klubov, društev in zvez, združenih v zvezo in opravlja skupne naloge na tem področju,
 • skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih zveze in športnih organizacije,
 • pospešuje in razvoja množičnost v športu, zlasti na področju športa mladine in športne rekreacije,
 • skrbi za popularizacijo športa med občani, predvsem med mladino,
 • skrbi za kvaliteto delovanja društev, klubov in zvez.

Uresničevanje načel:

 • obravnava vprašanj in nalog, ki so skupnega pomena za športne klube, društva in zveze, v mestni občini Murska Sobota in samostojno sprejema odločitve in izvaja naloge na tem področju,
 • spremlja razvoj športa, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev odprtih vprašanj v okviru statutarnih pooblastil,
 • sodeluje z občinskim upravnim organom, pristojnim za vprašanje športa,
 • daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v športno aktivnost občanov vseh starostnih kategorij,
 • oblikuje in načrtuje večletne načrte dela na področju športa,
 • sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki v svoje delo vključujejo vprašanja s področja športa,
 • skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki bodo spodbujali interes tudi za vključevanje v športne organizacije in hkrati omogočili doseganje vrhunskih športnih rezultatov,
 • skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih v športu,
 • skrbi za šolanje amaterskih kadrov za potrebe športnih organizacij,
 • usklajuje organizacijske, tehnične, materialne, kadrovske in druge osnove za delo strokovnih amaterskih in profesionalnih delavcev v klubih, društvih in zvezah,
 • skrbi za izdajanje strokovne literature ter pospešuje in organizira propagandno in marketinško dejavnost na področju športa na ravni mesne občine,
 • posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom zveze,
 • sodeluje pri reševanju materialnih pogojev dela športnih klubov, društev in zvez - članic zveze.