Športni program Zlati sonček

Nahajate se tukaj

O programu

Športni program Zlati sonček je namenjen učenkam in učencem prve triade osnovne šole.. Izvajajo ga  osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki.

Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. .

S programoma lahko popestrimo redni vzgojno-izobraževalni proces in  dela v društvih, zaradi privlačnih vsebin kot so rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo, spretnosti z žogo pa ju vključujejo tudi v druge programe, namenjene učenkam in učencem (Hura prosti čas). V letih izvajanja se je v program uspešno vključilo prek 712.000 otrok. Vabimo vas, da programa ponudite vašim učenkam in učencem, saj gibanje zagotavlja harmoničen razvoj telesa in duha.

Namen programa je učenke in učence motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju.

Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali zapostavljati. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.

Izpeljava programa Zlati sonček

Športni program Zlati sonček poteka le v prvi triadi in to v 1., 2. in 3. razredu.

Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobijo učenke in učenci nalepko. Upoštevamo tudi, če se otroci vključijo v vadbo v društvih ali pa vadijo s starši in tako uspešno opravijo posamezne naloge, za katere mogoče vrtec ne organizira vadbe.

Za opravljene naloge učenke in učenci prejmejo:

  • 1. razred - priznanje
  • 2. razred - priznanje
  • 3. razred - veliko zlato medaljo

Spletna aplikacija

Aplikacija Zlati sonček in Krpan omogoča naročanje artiklov za izvajanje obeh programov in poročanje o njunem izvajanju. Namenjena je OŠ, SŠ, OŠPP in področnim centrom.