Športni program Naučimo se plavati

Nahajate se tukaj

O programu

Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju nekaterih plavalnih vsebin in programov, s čimer imajo slovenski otroci v obdobju odraščanja kar nekaj možnosti naučiti se plavati. 

Že v predšolskem obdobju in prvem razredu os­novne šole je otrokom na voljo deseturni plavalni tečaj prilagajanja na vodo v okviru Zlatega sončka. V šoli lahko nudijo veliko pestrih plavalnih vsebin, in sicer obvezni dvajseturni tečaj v drugem ali tretjem razredu, šolo v naravi v petem razredu, preverjanje znanja plavanja v šestem razredu, petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce v šestem razredu in zadnjem triletju devetletke ter športne dneve s plavalno vsebino. 

Če kakšen dijak še ni osvojil bronastega delfina, kriterija za znanje plavanja, lahko srednja šola izvede petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce in tako nauči plavati tudi tiste, ki so zaradi kakršnih koli razlogov padli skozi rešeto celotnega procesa učenja plavanja.

Spletna aplikacija

Aplikacija Naučimo se plavati omogoča poročanje o izvajanju programov in izdelavo zahtevkov za njihovo sofinanciranje. Namenjena je OŠ, SŠ, OŠPP in področnim centrom.

Novosti v programu 2019

V letošnjem šolskem letu uvajamo novosti v programu Naučimo se plavati, saj smo v sodelovanju s Plavalno zvezo Slovenije dosegli dogovor, da program Naučimo se plavati osvežimo in postavimo enoten sistem poučevanja in nagrajevanja učenja plavanja v Republiki Sloveniji. V ta namen smo združili vsebine in nagrade konjičkov in delfinov ter programu dodali še dodatne naloge iz samo reševanja ter za najuspešnejše postavili dodatne naloge za morskega psa.

Celotno vsebino smo združili v knjižico po vzoru programov: Mali sonček, Zlati sonček in Krpan, ki jo bodo v letošnjem letu prejeli vsi udeleženci 10 urnih plavalnih tečajev in učenci tretjih razredov. Za opravljene naloge pri ocenjevanju znanja plavanja še naprej ostajajo tudi diplome, ki pa so zasnovane malce drugače in sicer na način da je diploma enotna za vse stopnje, učenci pa bodo prejemali nalepke za osvojeno znanje, ki jih bodo nato nalepili na diplomo in tako aktivno sledili svojemu napredku v plavalnem znanju.

Novost je tudi ta, da boste šole gradivo za osvojene delfine in morske pse prejele brezplačno in le tega ne boste več naročale na Plavalni zvezi Slovenije. Najpomembnejša vsebinska novost je ta, da za osvojitev delfinov ni več časovnih norm (več v tabeli št. 1.). Kriteriji, ki so zapisani v okviru kurikuluma, ostajajo nespremenjeni. V okviru posodobitve programa smo pripravili tudi učno gradivo za pomoč pri poučevanju in lažjem razumevanju sprememb v okviru programa, tako v obliki priročnika in video gradiva. 

Knjižice in diplome boste šole lahko prevzele na področnih centrih od začetka septembra dalje.

Naučimo se plavati - vaje in naloge za izvajanje programa