Knjige

Nahajate se tukaj

Leto: julij 2015 Avtorji in soavtorji prispevkov: Ludvik Zelko, Andrej Brinar, Mirko Šeruga, Geza Grabar, Štefan Puhan, Janez Kovač, Aleksander Krpič, Jakob Šušteršič, prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med., Suzana Zelko Lebar, Diana Škoberne Koblet, Milan Balek, Alojz Flisar, Alojz Horvat, Vito Šiftar, Bojan Šebjan, Janez Žilavec, Jože Vouri, David Horvat, Milan Jerše Gradivo uredil: LUDVIK ZELKO Uredniški odbor: LUDVIK ZELKO, ANDREJ BRINAR, MIRKO ŠERUGA, GEZA GRABAR, ŠTEFAN PUHAN