Letos 100 let športne dejavnosti v Murski Soboti ... ob jubileju – še nekaj utrinkov iz zbornika

Nahajate se tukaj

sreda, 29. Julij 2020

Zbornik: ORIS ZGODOVINE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V MURSKI SOBOTI 1920 – 2020 je bil predstavljen 15. Junija 2020 v prostorih današnjega hotela Zvezda. Predstavitev je bila sicer načrtovana 18. marca, vendar je ni bilo možno izvesti zaradi koronavirosa. Namreč, prvi izvajalec športne dejavnosti je bil ustanovljen leta 1920 prav na dan 18.3 in to v hotelu Dobrai – današnji Zvezdi:

Iz zbornika - leto 1920:

Telovadno in ljudsko prosvetno društvo SOKOL:

To je leto, ki ga štejemo za začetek organizirane športne dejavnosti v Murski Soboti, ki se je z uveljavljanjem sokolskega gibanja začela vključevati v slovenska dogajanja. Domoljubi, zbrani v okviru soboškega Sokola, ki je začel s svojim delom na ustanovnem občnem zboru 18. marca 1920 (Telovadno in ljudsko prosvetno društvo SOKOL), so postavili prve temelje športnega dogajanja. Ob ustanovitvi je bilo včlanjenih 60 članov, večinoma uradnikov, učiteljev, odvetnikov in meščanov. Prvi starosta je postal Anton Koder, Ludvik Brumen je bil tajnik, Franc Čeh blagajnik. Sodelovali so še: Hafner, Prelog, Ebenspanger, Pertot, Španger, Hočevar, Bračko in drugi. Že prvo leto delovanja so pripravili nastop s 50 sodelujočimi. Nastop, na katerem so se priključili tudi Ljutomerčani, si je ogledalo kar 5000 gledalcev. V delo društva so se vključili Koloman Hiršl, Karel in Jože Jug, Franc Flegar, Hochstatter, Nadai in drugi.

V slovensko sokolsko gibanje se je začela vključevati tudi Murska Sobota. Domoljubi, ki so se zbrali v društvo, so z neumornim delom vodili delo društva, predvsem pa pripravljali različne akcije. Prva dogajanja beležimo tudi v različnih športih panogah.

Že 17. 12. 1920 je bil sklican izredni občni zbor, na katerem so bili izvoljeni novi starosta dr. Igo Janc, tajnik Leopold Lovšin in blagajnik Franc Čeh.

Zapis v Prekmurskem glasniku 6. 8. 1920:

»Že 10. Julija 1920 je soboški Sokol praznoval svoje prvo narodno slavje. V Soboto so prišli tudi onstran Mure »možje v lepih sivo rjavih oblekah, v rdečih srajcah s sokolskim perom na črni čepici. Šli so po mestu v lepih vrstah – junaki bistrega pogleda, za njimi so šle žene v lepih modrih jaknah z rdečim robcem na glavi, polni narodnega navdušenja in ljubezni do domovine. Vsi so prišli v Mursko Soboto, da pokažejo Prekmurcem, kako in s kakšnimi cilji naj Prekmurci učijo svojo mladino.«

 

Še nekaj zanimivih misli iz zbornika:

Dr. Aleksander Jevšek – župan MO MS:

»Le nekaj mesecev po priključitvi Prekmurja, smo v Murski Soboti dobili svojo gimnazijo, prav tako je bila leta 1919 dana pobuda za ustanovitev organizacije, ki bi se ukvarjala s športnim udejstvovanjem. Le-ta je bila uresničena spomladi 1920 z ustanovitvijo telovadnega in ljudskega prosvetnega društva Sokol. To je bil začetek organizirane telesne vadbe v Murski Soboti, ustanovitelji Sokola Murska Sobota so takrat orali ledino na področju športa in telovadbe. Smelo so se lotili tudi izgradnje za tiste čase zelo sodobnega telovadnega doma, ki ga Sobočani poznamo pod imenom »Partizan«.

Dr. Rajko Šugman – redni prof. Fakultete za šport v pokoju in Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani:

» Z velikim zadovoljstvom in gotovostjo lahko zapišem, da gre za pomembno športno publikacijo, ki ne bo le zanamcem pokazala pretečeno pot športa samo v Murski Soboti, ampak bo še kako pomemben vir za podrobno proučevanje določenih segmentov športa v prihodnje tu in drugje. Prepričan sem, da bo knjiga pomembno obogatila slovenske športne police. Piscem kronike pa moje iskrene čestitke.«

Andrej Gomboši - predsednik Športne zveze M. Sobota:

»Dovolite, da se vsem vam zahvalim za izjemen prispevek k razvoju športa v občini Murska Sobota ter nesebični pripravi materiala in prispevkov za oris 100 letne zgodovine športa v naši občini. Verjemite in prepričan sem, da nam bodo mnogi zavidali tej vrhunski vsebini. Izdaja knjige ob 100-letnici športa v pokrajini ob Muri in tako tudi ustanovitve Telovadnega in ljudsko prosvetnega društva Sokol, bo marsikomu obudila spomine in skomine. Marsikdo se bo ob branju spraševal kako je vse to bilo mogoče, kako smo lahko dosegli takšne vrhunske rezultate in seveda kaj bi še vse lahko naredili, da bi bili resnično najboljši. Prepričan sem, da nam bodo rezultate zavidali..

Jože Stvarnik – član uredniškega odbora:

»Izid Zbornika je načrtovan ob sto – letnici začetka Sokolskega gibanja v pokrajini ob Muri, še posebej v Prekmurju in ob 100. obletnici ustanovitve Telovadno in ljudsko prosvetnega društva Sokol, ki je bilo ustanovljeno 18. marca 1920. leta v čitalniških prostorih Hotela Dobray (današnja Zvezda). Obdobje delovanja Sokolskega društva in njegove pridobitve so prikazane z dokumentiranim gradivom v najobsežnejšem 1. delu Zbornika.
 V posameznih poglavjih Zbornika je navedenih ogromno organizatorjev športa, njegovih strategov in ideologov, ki so obogatili zgodovino športa pri nas in širše v slovenskem in mednarodnem merilu. Vse to boste našli, če boste vzeli Zbornik v roke, ga prelistali in morda v njem našli tudi sebe.«

Ludvik Zelko – član uredniškega odbora:

»Oris zgodovine športne dejavnosti v Murski Soboti od začetkov leta 1920 pa vse do leta 2020 je vsekakor prispevek k spoznavanju preteklosti športa. Zapis o preteklem delu je poučen za vse nove generacije, pomeni pa tudi razumevanje ter cenjenje dela in dosežkov v preteklih desetletjih. Murska Sobota takega zapisa še nima, zato bo s tem orisom ta pomanjkljivost odpravljena, saj smo poskušali zbrati podatke iz razpoložljivih virov; zabeležk, napisanih knjižic, brošur, priložnostnih biltenov in iz lokalnega časopisja. To, kar imamo na razpolago in je izšlo v Športni knjižnici Športne zveze Murska Sobota in lastni izdaji klubov, društev in zvez, dopolnjuje ta kronološki zapis. Pet desetletij ni kratko obdobje in Murska Sobota z vključenimi primestnimi naselji se lahko pohvali s številnimi aktivnostmi, dogajanji in izvajanji športne dejavnosti. Zajete so vse pojavne oblike organizirane športne dejavnosti s ključnimi nosilci – izvajalci, znani športni delavci, športnice in športniki v klubih in društvih, prikazani so podatki o pridobljenih športnih objektih, rezultati in določene uvrstitve naših športnikov, športnic in ekip. Izpostavljeni so osrednji športni delavci in športniki, ki so v omenjenih  desetletjih bistveno pripomogli k razvoju organizirane športne dejavnosti v Murski Soboti.«

Goran Gutalj – član uredniškega odbora:

»Izvajalci prikazujejo svojo dejavnost predvsem v obdobju od leta 1970 – 2020. Različno so se lotili zadeve in opisujejo tudi  dogajanja od začetka panoge v Murski Soboti, podrobneje pa obravnavajo zadnje petdesetletno obdobje, ki je v veliki meri prikazano s tekmovalnimi dosežki in izvajanja programskih usmeritev. Vsekakor so se vsi, ki so pripravljali gradiva potrudili in prispevali prispevke, ki vsebujejo množico podatkov, rezultatov, skratka dosežkov v društveni, oziroma klubski dejavnosti. Odziv je bil primeren in le redki se niso odzvali. Ugotavljamo, da smo lahko ponosni na vlogo izvajalcev programov športa in uspešnost v naši sredini.
V Murski Soboti doslej nismo imeli zbranega gradiva o razvoju športne dejavnosti, predvsem pa izvajalcev – klubov, društev in zvez. Veliko jih ima svoje brošure ali knjižice, ki so izšle ob njihovih jubilejih, pa tudi urejene spletne strani, ki nam lepo predstavijo njihovo dejavnost ter uspehe. Vsi prispevki iz tretjega dela knjige lepo dopolnjujejo kronološke prikaze iz I. in II. dela knjige in nekateri izjemno popolno prestavljajo klubsko dejavnost
Vse kar je zbrano bo koristno za raziskovanje  na športnem področju, pa tudi za dopolnjevanje, saj vsega pa res ni bilo moč predstaviti, zapisati.«