Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2006

Nahajate se tukaj

torek, 27. December 2005

Mestna občina Murska Sobota - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (UL RS št. 22/98):

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI OBČINI
MURSKA SOBOTA ZA LETO 2006

1.
Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota razpisuje kandidature za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2006.

Sofinancirani bodo naslednji programi:
- športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- športna dejavnost študentov,
- kakovostni šport,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje zveze športnih društev in drugih asociacij v športu in izvedba njihovih programov,
- informatika v športu in založništvo
- informiranje o športu v medijih

2.
Na razpis za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež in delujejo na območju mestne občine Murska Sobota,
- predložijo dokazila o plačani članarini svojih članov za tekoče leto,
- da imajo redno dejavnost za katero so registrirani vsaj dve leti.
Izvajalci prikažejo svoje pogoje na posebnih obrazcih.

3.
Rok za prijavo je 20. januar 2006 (priporočena pošta) na naslov:
Mestna občina Murska Sobota
oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti
Kardoševa 2 9000 Murska Sobota (pripis: športni programi 2006)
(Informacije in obrazci tudi na Športni zvezi M. Sobota, Mladinska 3, tel.: 530 8050, ter na http:// www.sz-ms.si).

4.
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v
Mestni občini Murska Sobota (sprejet na 26. seji mestnega sveta 29. 10. 2001).

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Mestna občina Murska Sobota
oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti