24. programsko volilna skupščina Športne zveze Murska Sobota

Nahajate se tukaj

sreda, 1. Julij 2020

Minulo sredo je v Murski Republiki hotela Zvezda potekala 24. skupščina Športne zveze Murska Sobota, ki je bila volilna.

Na skupščini je bilo prisotnih 36 predstavnikov športnih društev iz naše občine, predstavniki medijev ter predstavnica Mestne občine Murska Sobota, vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti, ga. Nada Cvetko Török.

Sejo je otvoril predsednik Športne zveze Murska Sobota g. Andrej Gomboši, ki je nagovoril in pozdravil vse prisotne. Skozi poročila se je opravil pregled realizacije opravljenega dela za leto 2019, hkrati pa so se opravile tudi volitve za naslednji mandat.

Predstavnica MOMS ga. Nada Cvetko Török je v imenu župana Športni zvezi Murska Sobota izročila priznanje ob 60 obletnici delovanja. Predsedstvu Športne zveze Murska Sobota se je ob tej priložnosti zahvalila za dolgoletno uspešno delo na področju povezovanja športnih društev ter za aktivno sodelovanje z Mestno občino Murska Sobota. Povedala je, da si tudi v prihodnje želijo dobrega sodelovanja, dobrih rezultatov ter razvoja šport v skladu z začrtanimi smernicami.

Plaketo Športne zveze Murska Sobota za 50 let delovanja je prejelo Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota. Plaketo Športne zveze  Murska Sobota za 25 let delovanja pa so prejeli Štefan Škraban, Miran Sedonja  ter KK Radenska Creativ.

Na volilni skupščini je bil za mandatno obdobje 2020 - 2024 za predsednika izvoljen Andrej Gomboši, za podpredsednika Igor Makari in Goran Gutalj za sekretarja. 

Za člane predsedstva so bili izvoljeni Štefan Puhan, Roman Ratkai, Peter Jutršnik, Jelka Orban, Milica Menart in Stanislav Šernek.

Predsednik Športne zveze Murska Sobota Andrej Gomboši je po končani seji vsem prisotnim predstavnikom športnih društev podelil Zbornik Oris zgodovine športne dejavnosti v Murski Soboti 100 let, ki je v sodelovanju  predstavnikov Športne zveze M. Sobota in športnih društev nastajal skoraj tri leta in obsega 500 strani gradiva.  Poudaril je, da je zbornik neprecenljive vrednosti, saj je v njem zbrana celotna zgodovina razvoja športa naše občine v zadnjih sto letih. Za vloženi trud in prispevek se je zahvalil g. Ludviku Zelku, g. Goranu Gutalju in g. Jožetu Stvarniku.

Fotogalerija