Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi letnega programa športa v letu 2016

Nahajate se tukaj

sreda, 11. Januar 2017

Izpolnijo vsi izvajalci, ki so v letu 2016 prejeli proračunska sredstva MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA in to:
(posebej za vsako posamezno vsebino iz Pogodbe z Mestno občino Murska Sobota za leto 2016)

Izvajalci so dolžni oddati poročilo do 31. 1. 2017 na naslov: (MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 90000 MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2 (vsebinsko in finančno poročilo – šport -2016)