Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi letnega programa športa v letu 2014

Nahajate se tukaj

torek, 24. Februar 2015

Priložen obrezec izpolnijo vsi izvajalci, ki so v letu 2014 prejeli proračunska sredstva MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA in to:
(posebej za vsako posamezno vsebino iz pogodbe z Mestno občino Murska Sobota za leto 2014)

Izvajalci so dolžni oddati poročilo do 15. 4. 2015 na naslov: (MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 90000 MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2 (vsebinsko in finančno poročilo – šport -2014)

Obvezna priloga: kopije letnih poročil za AJPES