Predstavitev sekcije športne rekreacije seniorjev v soboškem »Partizanu«

Nahajate se tukaj

ponedeljek, 27. Junij 2022

V telovadnici soboškega Doma, ki se ga še vedno med prebivalci Mestne občine drži ime TVD Partizan, deluje pod okriljem sedanjega Društva za športno rekreacijo Murska Sobota (DŠR MS), sekcija seniorjev. Zadnji dve leti sta zaradi epidemije koronavirusa bili nenavadni in težki. Zaradi zapiranja ustanov in telovadnic je več ali manj tudi rekreacija seniorjev mirovala, oz. so člani posamezne vaje izvajali individualno na svojih domovih. To pa ni to. Zlasti so pogrešali druženje in bili veseli, da so se lahko letos meseca marca, po sproščanju ukrepov, zopet vsi vrnili v svojo telovadnico in spet zadihali s polnimi pljuči. Veselje pa je bilo še toliko večje, ker jih je krovno DŠR MS presenetilo z jubilejnimi majicami v počastitev pomembnih obletnic organiziranega športa v mestni občini, ki pa so zaradi epidemije nekako šle mimo občanov. Šestega junija v prejšnjem mesecu so zaključili  vadbo v tej okrnjeni sezoni 2020/21 s prijetnim druženjem, s ponosom so oblekli jubilejne  majice in sklenili, da se predstavijo širši javnosti in spomnijo občane na prehojeno pot svojih predhodnic s stičnimi točkami delovanja in pomena te sekcije za današnji čas. Ob tej priložnosti je nastal tudi spodnji kompletni fotografski posnetek z vsemi člani s plačano članarino.

ZAČETKI DELOVANJA SEKCIJE IN PROGRAM

Sekcija seniorjev je nastala na pobudo posameznih članov, glas je šel od ust do ust in kmalu je bilo dovolj kandidatov za dve košarkarski ekipi. Potrebno je bilo določiti vodjo sekcije, kateri bi lahko zagotovil ustrezne pogoje za vadbo, se zavzel za ustrezen urnik vadbe z ustreznim terminom za vse udeležene ter poskrbel za strokoven vadbeni kader, ki bi bil pripravljen voditi vadbo strokovno in prostovoljno. Vse se je vrtelo okrog dolgoletnega člana v članstvu DŠR MS, Jožeta Stvarnika, ki je bil že od leta 1997 na najbolj izpostavljenem vodstvenem mestu DŠR. Jožetu je uspelo v organih Športne unije Slovenije s cenilnimi zapisniki in argumenti doseči, da so nepremičnine v lasti sokolskega društva Murska Sobota (dvorana, ostali prostori, zunanji športni objekti), bile med prvimi v Sloveniji leta 2010 vrnjene DŠR Murska Sobota kot pravnemu nasledniku TVD Murska Sobota.  Vsi sokolski objekti v Sloveniji so namreč leta 1952  na nek način bili »podržavljeni«, v Zemljiško knjigo je kot lastnica bila vpisana Zveza društev Partizan Slovenije, leta 1993 pa je lastništvo  prevzela Športna unija Slovenije. Z nadaljnjimi postopki in ukrepi pa je po pravni poti bilo doseženo, da so danes nepremičnine TVD Murska Sobota v 100% lasti naše Mestne občine.

Tako je za vodjo sekcije, oz. koordinatorja skupine leta 2010 bil izbran Jože Stvarnik, ki je koordinator še danes (na posnetku na sredini v drugi vrsti).

Predstavitev vaditeljev

In začelo se je. Na prošnjo koordinatorja je na začetku strokovno vodenje sekcije prostovoljno prevzel Ludvik Zelko, strokovno usposobljen športni animator za športno rekreacijo, z ustrezno izobrazbo in z zaključnim izpitom na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani. Kasneje se mu je priključil še prof. za šport Janko Rožman, upokojen  ravnatelj OŠ Bakovci, še vedno pa je predsednik TVD Partizan Bakovci. Število udeležencev se je povečevalo, sekcija šteje 20 aktivnih članov. Športna rekreacija dobiva čedalje večji pomen za prebivalstvo v 3. življenjskem obdobju, je močno prisotna v publiciteti različnih medijev. Športna unija kot zveza združenja rekreativnih športnih društev ima v svojih programih športno rekreacijo prikazano kot svojo blagovno znamko. Ne smemo pa pozabiti, da je pa imela telovadba za starejše generacije še posebno mesto v programih sokolskih društev, v fizkulturnih društvih, v telesnovzgojnih društvih Partizan, danes jo ima v društvih za športno rekreacijo. Pri svojem delu je telovadce športne rekreacije vedno spremljal in jih spremlja tudi danes moto sokolov: ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU.

Navkljub težkim časom zadnjih dveh let spremljanja kar petih valov okužb s Covidom 19, ki tudi članom te sekcije ni povsem prizanesel, je koordinator zadovoljen, da so se k telovadbi z mesecem marcem vrnili malodane vsi člani. Kot je že omenjeno v sestavku, so se člani vključevali v sekcijo prostovoljno, spontano, nihče od članov pa do danes ni odstopil. Sporazumno in zaradi drugih obveznosti ter dolžnosti sta s časoma odstopila oba vaditelja, uspešno ju je nadomestil naš aktivni član Ludvik Šarotar (na posnetku prvi z leve v drugi vrsti), ki se je v mladosti in tudi kot zaposlen v gospodarski sferi ves čas rekreativno ukvarjal s športom. V času njegove odsotnosti ga je nadomeščal, v času popuščanja veljavnosti ukrepov letos pa prostovoljno prevzel vodenje tudi naš član, Vojko Vučak (prvi z desne v drugi vrsti), zgodovinar in geograf, aktiven športni delavec na več področjih in uspešen trener odbojke deklet v Puconcih in Murski Soboti.

Starostna in izobrazbena struktura članstva

Sestav sekcije, ki je nastala spontano in s prostovoljnim pristopom posameznikov, je izredno zanimiv tako po starosti rekreativcev v razmahu od 65. do 85. leta starosti, kakor tudi po izobrazbeni strukturi in zaposlitvi v aktivni dobi na različnih področjih dela. Ta struktura je izredno pestra: od ekonomistov, zdravnikov, pravnikov, arhitektov, urbanistov, pedagoških delavcev, ki so pustili sledi na gospodarskem in turističnem področju, zdravstvu in šolstvu, sodstvu, gradbeništvu, urbanizmu. V mladosti, pa tudi v svojem aktivnem  poklicnem obdobju, so se rekreativno ukvarjali z različnimi zvrstmi športnih aktivnosti, tako da imajo tudi v 3. življenjskem obdobju izreden čut do razgibanega in aktivnega življenja tudi v zrelejših letih, zavedajo pa se, kako pomemben je šport za zdrav življenjski slog. Posebej še moramo omeniti našega Janija Karolija (zadnji z desne v prvi vrsti), ki je kot hišnik bil duša in srce našega Partizana, danes pa tehnično pomaga z rekviziti pri naši telovadbi, kakor tudi pri organizaciji družabnih srečanj.

Urnik vadbe, Program in pomen za današnji čas

Sekcija za športno rekreacijo seniorjev ima v telovadnici Partizana tedensko na razpolago dva termina, ob ponedeljkih in četrtkih od 10.30 do 11.30 ure. Letni program obsega 60 do 90 pedagoških ur vadbe. Program je prilagojen sposobnostim udeležencev v skupini in je  sestavljen iz vaj za moč, vaj za gibljivost in koordinacijo gibov ter vaj za vzdržljivost. S športno rekreacijo starejše populacije se zasleduje doseganje smotrov, ki vodijo k cilju, da je mogoče v starosti z redno vadbo doseči pozitivne spremembe v organizmu, upočasniti procese staranja in tako ohranjati neodvisnost starejših oseb. Z izboljšanjem gibalnih sposobnosti se izboljša tudi samopodoba osebe v zrelejših letih in kvaliteta življenja.

Pri vseh članih te telovadne sekcije pa moramo omeniti še en skupni imenovalec, ki je usmerjen k bistrenju duha, skrbi za mentalno zdravje. V tretjem življenjskem obdobju ne mirujejo, vpeti so v kulturno, prosvetno in društveno življenje: so pogosti obiskovalci kulturnih in športnih prireditev, najdemo jih v društvih povezanih z okoljem in naravo, obiskujejo številne programe Društva za 3. življenjsko obdobje, aktivni so v Društvu prijateljev Sobote itd. V vseh teh dejavnostih najdemo neke stične točke, oz. značilnosti z ustanovitelji prvega Društva v Murski Soboti, ki je bilo ustanovljeno 18. marca 1920. leta v prostorih hotela »Krona« (današnja Zvezda). Na tem ustanovnem občnem zboru, katerega ustanovitelji  so bili priseljeni uradniki po 1. svetovni vojni, odvetniki, učitelji, finančni strokovnjaki in drugi meščani Sobote, so ustanovili Telovadno in ljudsko prosvetno društvo Sokol Murska Sobota.  Plod njihovih aktivnosti je bila izgradnja Sokolskega doma, ki je bil predan svojemu namenu leta 1929. To je bil eden prvih telesnokulturnih domov v Prekmurju. Za tisti čas, prekrasno zgradbo je gradila in zgradila napredna Sobota – Dom je bil žarišče telesnovzgojnega, kulturnega, društveno političnega delovanja in napredka.

V letih 2020 -22 zaradi epidemije koronavirusa ni bilo možno proslaviti pomembnih obletnic s področja športa: 100. obletnice sokolov, 90. obletnice izgradnje sokolskega doma in 70. obletnice TVD Partizana. Upajmo, da pri naslednjih obletnicah nobenih nevšečnosti in ovir več ne bi bilo. Prvi športni klub po 1. svetovni vojni, ki se je osamosvojil je bil Nogometni klub Mura, katerega 100. obletnico delovanja bomo obeležili čez 2 leti. Priprave na ta dogodek so v polnem teku.

Zaključek

Naš skromni prispevek predstavitve sekcije seniorjev je želel prikazati primerjavo in podobnosti sokolov v času njihovega delovanja, glede na držo na fotografskem posnetku bi jih lahko poimenovali, SODOBNI SOKOLI SOBOTE 2010 in je kot tak nek nadomestek obeležitvi obletnic. Bralce Soboških Novin pa želimo spomniti še na ORIS ZGODOVINE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V MURSKI SOBOTI v obdobju 1920 – 2020. Izšel je v ZBORNIKU Športne zveze Murska Sobota in bil predstavljen zaradi korone le medijem in izdajateljskemu odboru v prostorih današnjega hotela Zvezda, v prostorih, v katerih je  bil Sokol ustanovljen (za informacije lahko pokličete na GSM 031 792 969, strokovni sekretar ŠZ Goran Gutalj).

Objavljeno v Soboških novinah, 15. 7. 2022
Avtor: Jože Stvarnik

Fotogalerija