OPOZORILO - Spremembe zakona o društvih (po novem nevladnih organizacijah) v javnem interesu

Nahajate se tukaj

sreda, 30. Januar 2019

Spoštovani, 

Obveščamo vas, da morajo vsa društva, ki jim je bil priznan status društva v javnem interesu najkasneje do 31. 3. 2019  ministrstvu posredovati: 

  1. Izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg 
  2. Poročili o delu za leti 2017 in 2018 
  3. Program dela za leto 2019 in 2020 

Društvom, ki bodo v roku izpolnile svoje obveznosti, bo ministrstvo izdalo nove odločbe o podelitvi statusa NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU.
Društvom, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnile,  bo ministrstvo izdalo odločbo s katero BO ODVZELO STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU.

Vso pošto pošiljajte IZKLJUČNO na naslov: gp.mizs@gov.si 

Prosimo vas, da svoje obveznosti  izpolnite odgovorno, pravilno in pravočasno, da ne bo prišlo do odvzema statusa.

Dodatne informacije v zvezi s statusom organizacije  v javnem interesu na področju športa lahko najdete na http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/nevladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_podrocju_sporta/