Hokej na travi v Murski Soboti

Nahajate se tukaj

ponedeljek, 21. Maj 2001

Dijaki soboške gimnazije pod vodstvom prof. Evgena Titana so leta 1957 prejeli palice in žogice in začeli s to igro, kasneje so se jim priključili tudi dijaki Ekonomske srednje šole. Čeprav so bili brez izkušenj so se udeležili prvenstva Slovenije in osvojili prvo mesto. Ta dogodek je ugodno vplival na popularizacije te igre v tistem času in veliko mladih se je začelo ukvarjati s hokejem. Sekcija za hokej na travi je nastala pri soboškem Partizanu. Tudi v letu 1958 se je zanimanje za ta šport nadaljevalo, veliko pa je prispevala propagandna tekma v Murski Soboti med Slovenijo in Hrvaško in zmaga s 3 : 2. Prof. Evgen Titan je takrat prejel priznanje Podzveze za hokej na travi Slovenije za desetletno aktivno delo v tem športu. Tudi V. prvenstvo Slovenije je ponovno osvojil soboški Partizan in sodeloval na IX.. prvenstvu Jugoslavije. Po tem uspehu nastane vse do leta 1961 krajši predah, vendar se ni počivalo, delalo se je na tem, da nastanejo v Prekmurju nova moštva, v Murski Soboti Ekonomska srednja šola in gimnazijski Elan.

V Murski Soboti je bil leta 1962 ustanovljen Odbor za hokej na travi, kasneje Podzveza in na koncu Strokovni odbor za hokej na travi, ki je vrsto let uspešno izvajal tekmovanja v hokeju. Ekonomska šola je imela v obdobju do leta 1964 moštvo, ki je bilo najboljše v Prekmurju, finalna srečanja za naslove prvaka Slovenije pa je vselej izgubila. V letu 1964 so hokej na travi igrali tudi na Srednji šoli za telesno vzgojo v Murski Soboti. Prof. Evgenu Titanu se v Murski Soboti priključi vrsta dijakov, ki so kasneje skrbeli, da se je hokej na travi v Murski Soboti in Prekmurju razširil, predvsem pa obdržal.

Leta 1965 igra v Murski Soboti hokej na travi dvoje moštev: na Srednji šoli za telesno vzgojo in Enotnost na soboški gimnaziji, soboški študentje pa so imeli svojo moštvo v Ljubljani. V letih 1965-66 je pomursko prvenstvo osvojila Srednja šola za telesno vzgojo, na finalnih srečanjih s Celjem pa ni uspela, udeležila pa se je tudi prvenstva Jugoslavije. v letih od 1967 - 70 je v Murski Soboti aktivna le Enotnost s soboške gimnazije, koncem leta 1970 pa nastane sekcija v Klubu mladih v Murski Soboti, ob tem pa ideja o ustanovitvi kvalitetnega moštva na celotnem območju. Ustanovljen je bil hokejski klub Pomurje, ki je nato vrsto let uspešno nastopal na različnih ravneh.

Moštvo Pomurja se je leta 1971 vključilo v tekmovanje zvezne lige - zahod. V tem letu je bila v Murski Soboti tudi proslava ob 20. obletnici igranja hokeja na travi v Sloveniji, že naslednje leto - 1972 pa so hokejisti praznovali 15. obletnico igranja hokeja v Pomurju.


Klub mladih v Trstu - 1972: Evgen Titan, Jože Rappl, Stanko Vukan, Štefan Petkovič, Štefan Vučak, Ludvik Zelko, Štefan Tivadar, Štefan Benkovič, Štefan Forjan, Štefan Tratnjek in Štefan Bošnjak.

V tekmovalnih sezonah od 1971 - 1977 je soboško Pomurje tekmovalo na ravni Jugoslavije in to v zvezni ligi - zahod:

1971 - 72 5. mesto HK Pomurja,
1972 - 73 9. mesto HK Pomurja,
1973 - 74 9. mesto HK Pomurja,
1974 - 75 7. mesto HK Pomurja,
1975 - 76 7. mesto HK Pomurja.

V sezoni 1976 - 77 je HK Pomurje tekmovalo v II. zvezni ligi in zasedlo 3. mesto. Ob tem so hokejisti soboškega Pomurja osvojili pokalne naslove v letih od 1976 - 1980, ter prvenstva Slovenije in Pomurja v letih 1974 in 1977. Mladinska vrsta je osvojila republiško prvenstvo 1977 in 1978, pionirji pa so bili najboljši leta 1975.

V letu 1974 je bila v Murski Soboti slavnostna seja Zveze za hokej na travi Slovenije ob 25. obletnici, priznanja pa so dobili naslednji soboški športni delavci: Evgen Titan, Štefan Vučak, Štefan Petkovič, Martin Glavač, Vlado Bavčar, Stanko Kerman in Ludvik Zelko, priznanja jugoslovanske zveze pa sta prejela Evgen Titan in Ludvik Zelko.
Zanimivo je navesti tudi to, da so soboški hokejisti ves čas imeli težave z igriščem in so v navedenem obdobju nastopali na igrišču ob takratni Gimnaziji in OŠ I v Murski Soboti, v Bakovcih in Beltincih, kasneje tudi v Rakičanu.

Leto 1977 je bilo namenjeno praznovanju 2o. obletnice igranja hokeja na travi v Pomurju. ob tej priložnosti je bila odigrana mednarodna tekma mladih do 21. let med Jugoslavijo in Madžarsko, prvi slovenski reprezentant pa je bil Andrej Tratnjek lipovčan, član HK Pomurja. V letih od 1971 naprej se začne HK Pomurje pojavljati tudi na mednarodnem področju, bogato je sodelovanje s češkim Jićinom, avstrijskim Modlingom, ter drugimi klubi.

V letu 1980 je v reprezentanci Jugoslavije igral tudi član soboškega Pomurja Jože Časar, bil je tudi na gostovanju v Egiptu, soboški hokejisti so imeli vse kategorije - pionirje, mladince in člane, številna so bila tekmovanja na različnih nivojih.

V obdobju 1980 - 1990 se zaključuje nastopanje HK Pomurja, ki se leta 1986 preimenuje v ABC Pomurko , na zveznem in medrepubliškem nivoju.
Uvrstitve:

1981 - 82 6. mesto HK Pomurje, medrepubliška liga,
1985 - 86 5. mesto ABC Pomurka, zvezna liga - zahod,
1986 - 87 5. mesto ABC Pomurka , medrepubliška liga,
1987 - 88 9. mesto ABC Pomurka, medrepubliška liga.

HK Pomurje je osvojilo pokalne naslove v letih od 1981 - 1985, ABC Pomurka, 1986 - 1988 in leta 1990, HK Pomurje je osvojilo republiška prvenstva 1982 - 85, ABC Pomurka pa 1989 - 1991.


Moštvo ABC Pomurke, ki je pričelo z igranjem dvoranskega hokeja: Miran Mesarič, Ludvik Zelko, Jože Časar, Ludvik Črnko, Štefan Mesarič, Stanko Kerman in Vito Fujs.

V letu 1984 smo prvi v Sloveniji začeli uvajati dvoranski hokej. Izvedena so bila prva republiška prvenstva: HK Pomurje je osvojilo l. mesto 1984, ABC Pomurka 1985 in 1986, 1988 in 1991.

Obdobje v letih od 1981 do 1990 je bilo izjemno bogato z mednarodnimi srečanji saj je bilo odigranih kar 52 mednarodnih tekem, od tega so se soboški hokejisti srečali z reprezentancama Egipta in Zimbabvea, tekmovali s klubi iz Češke, Nemčije, Madžarske, Italije in Avstrije.

Prav tekmo z reprezentanco Egipta je moštvo HK Pomurja povezalo s praznovanjem 10. obletnice obstoja kluba, srečanje si je ogledalo kar 1000 gledalcev.

Soboški hokejisti so skupaj z Zvezo za hokej na travi Slovenije v letih od 1982 - 86 pripravili 5 kvalitetnih mednarodnih turnirjev mladinskih reprezentanc in reprezentanc do 21 let na katerih so sodelovale poleg reprezentance Jugoslavije še: Madžarska, Italija, ČSSR, Avstrija, Švedska, Poljska. Turnirji so veliko doprinesli k popularizaciji te igre, na reprezentančnih tekmah Jugoslavije so v tem obdobju nastopali mladinci in mladi do 21 let ABC Pomurke: Viktor Cipot, Vito Fujs, Vito Zelko in Zdenko Lenarčič, Drago Kuhar in Jože Časar.
V letu 1982 je za člansko reprezentanco Jugoslavije igral tudi Ludvik Črnko.

V letu 1983 smo pomagali k poživitvi hokeja v Mariboru , saj je HK Pomurje odigralo propagandno tekmo na Pobrežju in pomagalo z opremo.

Omeniti velja tudi številne turnirje Bratstva in enotnosti. v večini primerov so v republiških reprezentancah od mladincev, mladih do 21 let in članov nastopali prekmurski hokejisti, med njimi pa tudi številni člani soboškega kluba in to na srečanjih v Murski Soboti, Zagrebu, Beogradu, Pančevu, Novem Sadu...

40. obletnica igranja hokeja na travi v Sloveniji je bila organizirana v Ljubljani s priložnostnim mednarodnim turnirjem na katerem je nastopila ABC Pomurka. Priznanja so dobili tudi številni soboški športni delavci in hokejisti: Evgen Titan, Štefan Petkovič, Martin Glavač, Štefan Vučak, Stanko Kerman in Ludvik Zelko, igralci - reprezentanti: Ludvik Črnko, Viktor Cipot, Jože Časar, Vito Fujs, Zdenko Lenarčič, Andrej Tratnjek, Vitomir Zelko, Drago Kuhar, klub ABC Pomurka in ŠŠD Mladost iz M. Sobote.

Obdobje 1981 - 1990 je bilo izjemno bogato in sploh eno najboljših v času soboškega hokeja na travi.

Zadnje obdobje 1991 - 2001 je prineslo največje spremembe in izoblikovalo zdajšnjo organiziranost, v tem letu se ABC Pomurka ponovno preimenuje v HK Pomurje, iz vrst soboškega kluba izstopijo predanovčani, ki ustanovijo lastni klub, že koncem leta 1991 se začne prvo prvenstvo Slovenije v samostojni državi, naš klub pa osvoji v sezoni 1991 - 92, 3. mesto. V letu 1992 smo vložili velike napore pri načrtovanju in začetku gradnje igrišča z umetno travo v Lipovcih. Naš klub še danes nastopa na tem igrišču. Tudi pri nastajanju hokejskega centra v Predanovcih smo tvorno sodelovali. Načrtali smo idejno zasnovo igrišča z umetno travo v Moravskih Toplicah, kjer danes deluje klub. V Murski Soboti žal kljub vsem prizadevanjem v vsem tem obdobju nismo uspeli pridobiti ustrezne površine za igranje hokeja, zadnja naša igralna površina je bila na nekdanjem atletskem stadionu ob osnovni šoli I M. Sobota. V zadnjem času intenzivno načrtujemo novo površino na zunanjih igriščih Osnovne šole III v Murski Soboti. Upamo, da bomo katero od naslednjih obletnic lahko praznovali tudi na novem objektu v Murski Soboti.


Moštvo DŠR Murska Sobota 2001

V zadnjem obdobju je hokejski klub Murska Sobota vlagal v nastajanje nove generacije kar ni uspevalo v celoti, pač pa le delno. Vključeno je premalo kadra, prevozi na igrišče v Lipovcih so glavna ovira za povečanje števila članstva , predvsem mlajših kategorijah. Zato tudi nihajo rezultati. V tekmovalnih sezonah se med vsega petimi klubi, ki gojijo hokej na travi v Sloveniji, uvrščamo na tretja in četrta mesta. Po dobrih uvrstitvah mladinskega kadra smo danes v tej kategoriji najbolj nazadovali. Pa kljub temu smo zadovoljni, saj ponujamo hokej na travi kot obliko športne dejavnosti s katero se lahko občani ukvarjajo in to prostovoljno po lastnem izboru.

V minulih obdobjih je bilo s strani soboškega kluba ter njegovih športnih delavcev veliko vloženega za ohranitev tega športa v Murski Soboti, Prekmurju in Sloveniji. Lahko s ponosom trdimo, da smo skupaj z drugimi ustvarili današnje stanje, ki ob tej obletnici ni najbolj idealno, pa vendar so temu športu postavljeni ustrezni temelji.

Naš klub je danes član Društva za športno rekreacijo Murska Sobota, torej nadaljuje tradicijo nekdanje prve sekcije, ki je delovala v okviru društva Partizan.

Ludvik Zelko