Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi letnega programa športa v letu 2017

Nahajate se tukaj

petek, 5. Januar 2018

Izpolnijo vsi izvajalci, ki so v letu 2017 prejeli proračunska sredstva MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA in to:
(posebej za vsako posamezno vsebino iz Pogodbe z Mestno občino Murska Sobota za leto 2017)

Izvajalci so dolžni oddati poročilo do 31. 1. 2018 na naslov: (MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 90000 MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2 (vsebinsko in finančno poročilo – šport - 2017).