Vabilo na 22. sejo občnega zbora

Nahajate se tukaj

ponedeljek, 9. April 2018

V skladu s Statutom Športne zveze Murska Sobota (20. člen) sklicujem 22. sejo občnega zbora, ki bo v :

v sredo, 18. 4. 2018 ob 17 uri v Hotelu DIANA Murska Sobota

Dnevni red občnega zbora je naslednji:

  1. Otvoritev občnega zbora in predlog za organe občnega zbora ter izvolitev organov občnega zbora; Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti
  2. Poročilo predsednika Športne zveze Murska Sobota
  3. Poročilo nadzornega odbora in Disciplinske komisije.
  4. Potrditev zapisnika 21.seje občnega zbora.
  5. Razprava po poročilih in sprejem sklepov
  6. Podelitev priznanj Športne zveze Murska Sobota
  7. Razno,
  • Beseda gostov,
  • Ostale informacije

 

Upravičeno odsotnost lahko sporočite na tel. 031 792 969 (Goran Gutalj) ali na elektronski naslov Športne zveze Murska Sobota ( info@sz-ms.si )

 

Predsednik Športne zveze  Murska Sobota

Andrej  Gomboši

 

Murska Sobota, 5. 4. 2018