Promocija športnih programov "Zlati sonček in Krpan" v Murski Soboti

Nahajate se tukaj

četrtek, 17. Februar 2005

V Murski Soboti je bila 17. 2. 2005 izvedena promocijska prireditev programov ZLATI SONČEK IN KRPAN v športni dvorani Osnovne šole I Murska Sobota. Sodelovale so enote Vrtca iz M. Sobote: Gozdiček, Ringa raja, Krtek Bakovci, Srnica Krog, enota Rakičan in Vrtec Ljutomer v programu Zlati sonček, ki so prikazale zanimive programčke prirejene za to priložnost. Prireditev je popestrila športnoritmična skupina osnovne šole I Murska Sobota.

Prisotne je pozdravil ravnatelj soboških vrtcev - Dane Katalinič, prireditev pa si je ogledala in pozdravila prisotne tudi koordinatorka teh programov pri Zavodu za šport Slovenije - Mateja Reberšak Cizelj.

Svojo aktivnost so prikazale tudi soboške osnovne šole: I., II. in III. ter Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota in sicer iz programa Zlati sonček in Krpan. Skupno je bilo zbranih 180 otrok, ki so navdušili prisotnih 300 gledalcev.

Opazili pa smo, da so si ogledali prireditev športni pedagogi osnovnih šol Turnišče, Čerensovci, Tišine, Svetega Jurija, Cankove... Vsekakor ocenjujemo, da je prireditev lepo uspel...