Poročilo o delu Športne zveze v letu 2001

Nahajate se tukaj

ponedeljek, 4. Marec 2002

Poročilo za leto 2000 je naletelo na dober odziv in bilo odlično ocenjeno v Špic informatorju št. 2 - pomlad 2001. Zato tudi poročilo o delu na področju športa v letu 2001 začenjamo z zapisom iz Informatorja.

1. UGODNA OCENA NAŠEGA POROČILA ZA LETO 2000

Poročilo za leto 2000 je naletelo na dober odziv in bilo odlično ocenjeno v Špic informatorju št. 2 - pomlad 2001. Zato tudi poročilo o delu na področju športa v letu 2001 začenjamo z zapisom iz Informatorja.

2. SKUPŠČINA

5. seja je bila 9. 4. 2001 z dnevnim redom, ki je vseboval podelitev priznanj Športne zveze, poročilo so delu Športne zveze s finančnim poročilom in poročilom nadzornega odbo ter programskimi izhodišči Športne zveze in finančnim načrtom za leto 2001.

Dobitniki priznanj Športne zveze:

 • DEJAN FUJS
 • ROLAND HORVAT
 • BORIS KOVAČ
 • ALFRED MATIŠ
 • STANKO MES
 • MARJAN JEMEC
 • DANIEL KISILAK

3. PREDSEDSTVO

Predsedstvo se sestalo v tem letu trikrat.
12. seja predsedstva je bila 20. 3. 2001, obravnavano pa je bilo finančno poročilo za leto 2000, sprejet je bil program Športne zveze s finančnim načrtom za leto 2001, dogovorjen je bil sklic seje skupščine in sprejet sklep o razpisu za zbiranje predlogov za priznanja Športne zveze.
13. seja predsedstva je bila 3.12. 2001, na njej pa je bilo obravnavan zapisnik prejšnje seje, izbrani so bili po trije najboljši športniki, športnice in športni kolektivi v letu 2001. 14. seja predsedstva je bila ob zaključku leta 2001 - 24. 12. 2001, obravnavana pa so bila aktualna dogajanja v športu in pripravljena finančna izhodišča za leto 2002, ter poročilo za leto 2001.

4. FINANČNA SREDSTVA

V tabeli so prikazana sredstva, ki so bila zagotovljena za program športa v letu 2001 in sredstva, ki so načrtovana za letni program športa 2002. Gre le za 6,4% povečanje. V proračunu mestne občine Murska Sobota so pri poglavju športa zajeta tudi sredstva za programe tehnične kulture za leto 2001 so znašala 7,1 milj. SIT, za leto 2002 pa je predvideno 7,6 milj. SIT.
Za leto 2001 je bilo za področje športa in tehnične kulture (Aeroklub, Radioklub, ZOTK) namenjeno 74,0 milj SIT, za leto 2002 pa je predvideno 81,2 milj. SIT.

5. ŠPORTNI KLUBI IN DRUŠTVA TER DRUGI IZVAJALCI ŠPORTNIH PROGRAMOV

Po zadnjih zbranih podatkih so v Mestni občini Murska Sobota naslednji športni klubi in društva ter drugi izvajalci športnih progarmov, ki skrbijo za ponudbo raznoterih oblik dejavnosti in aktivnosti:

    Št.klubov Članstvo
1. MOŠTVENI ŠPORTI 11 731
2. POSAMIČNI ŠPORTI 25 998
3. ŠPORTNA REKREACIJA 39 2749
  Skupaj 75 4478

- podatki prejeti ob dostavi programov za leto 2002

6. PRAVILNIK ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI
MURSKA SOBOTA JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2001 FUNDACIJA ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

V letu 2001 je bil na mestnem svetu sprejet Pravilnik za vrednotenje športnih programov v mestni občini Murska Sobota. Pravilnik prinaša merila, pogoje in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna namenje za sofinanciranje programov športa.
Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata RS za šolstvo in šport smo dobili naročilo, da ustrezno popravimo sprejeti Pravilnik in ga dopolnimo in uskladimo z Zakonom o športu in nacionalnim programom športa v RS. Mestni svet je dopolnjeni in usklajeni Pravilnik obravnaval na svoji seji dne 30. 10. 2001.

Odzvali smo se na razpis Fundacije za sofinanciranje programov z vlogo mestne občine za ureditev skakališča ob palici, troskoka in skoka v višino na obstoječem stadionu ob OŠ I M. Sobota. Ob graditvi tega stadiona je bilo to skakališče odstranjeno iz projekta, kasneje pa smo ugotovili, da je tak objekt potreben za vadbo in tekmovanja.

7. ŠPORTNA ZVEZA MURSKA SOBOTA NA INTERNETU
http.//www.sz-ms.si

V Športni zvezi Murska Sobota si prizadevamo, da vsako leto ponudimo boljše pogoje v športni dejavnosti. Naša osrednja naloga ob tem pa je tudi ta, da načrtno spremljamo potek dejavnosti in to na vseh ključnih področjih: športni rekreaciji, šolskem športu in tekmovalnem, oz, vrhunskem športu.

V letu 2001 smo se priključili spletnim stranem skupine ŠPIC in zabeležili 114 sej uporabnikov, oziroma 5,9 sej uporabnikov na dan.

Na posebnem programu vodimo vso članstvo v klubih , društvih in zvezah naše mestne občine, seveda po podatkih, ki nam jih posredujejo izvajalci.
Posebna pozornost pa je namenjena predstavitvi na Internetu in sicer:

 • vadbi,
 • izvajalcem,
 • strokovnim kadrom,
 • prireditvam,
 • športnim objektom,
 • rezultatom.

8. DELAVSKE ŠPORTNE IGRE

Delavske športne igre so ena izmed stalnih oblik, ki jih izvaja naš odbor. V začetku tega leta smo vpripravili bilten in na zaključni prirediti razglasili najboljše v naslednjih športnih panogah: mali nogomet, odbojka, košarka, streljanje, keglanje, tenis in namizni tenis, šah, športni ribolov in pikado. Sodelovalo je 18 ustanov s 448 udeleženci.

9. AKCIJA NAUČIMO SE PLAVATI

V R Sloveniji je akcija učenja plavanja dobro zastavljena, tudi v naši mestni občini si prizadevamo, da načrtno odpravljamo plavalno nepismenost. Tudi preverjanje znanja plavanja poteka po šolah. Veliko vlogo pri tem odigrajo predvsem športni pedagogi. Tudi sami skrbimo za to dejavnost z organiziranim plavanjem med letom v zimskem bazenu v Radencih in poleti na letnem kopališču. Vključenih je bilo 714 udeležencev, razdeljeno pa bilo tudi 540 različnih priznanj in značk za učenje plavanja, ocenjujemo da je splavalo 512 udeležencev v tečajih plavanja.

10. PROMOCIJSKA PRIREDITEV - VODA ZA VSE
SEMINAR: ŽIVLJENJE S ŠPORTOM JE LEPŠE

VODA ZA VSE - skupen projekt Zavoda za šport Slovenije,Ministrstva za šolstvo in šport, Olimpijskega komiteja Slovenije s pomočjo lokalnih skupnosti v našem primeru Mestne občine Murska Sobota.
Namen projekta je bil predstavitev pomena plavanja z različnih vidikov, prikaz aktivnosti v vodi in ob njej. Akcija bi naj pripomogla tudi k zmanjšanju plavalne nepismenosti, ki je še prisotna, čeprav so pripravljeni različni programi.
Promocijska prireditev je bila organizirana na mestnem kopališču v Murski Soboti - 15. Junija, za vse udeležence je bil zagotovljen brezplačen obisk. Pripravili smo pester program dejavnosti s strani naših izvajalcev: plavalcev, potapljačev, kajakašev in kanuistov, Zavod za šport pa je pripravil vrsto spremljajočih aktivnosti. Prireditev je lepo uspela, udeležba pa je bila manjša kot prejšnje leto.

V Radencih smo pripravili seminar na temo Življenje s športom je lepše. Seminarja so se udeležili številni športni delavci in športni pedagogi iz Mestne občine, poleg drugih iz severovzhodnega dela Slovenije, predavali so pa znani športni strokovnjaki (dr. J. Strel, dr. J . Bednarik, T. Levovnik).

11. OBČINSKI KROS IN KROS OBČINSKIH REPREZENTANC ZA POKALE DELA

Občinski kros smo izvedli v mestnem parku s 150 udelečenci, prišle so osnovne in srednje šole - tudi iz drugih občin. Najboljši trije z občinskega prvenstva so prejeli kolajne in so sestavljali reprezentanco mestne občine na krosu za pokale Dela, ki bil organiziran v Murski Soboti. Naša reprezentanca je osvojila 4. mesto. Organizator krosa AK Pomurje je bil deležen številnih pohval, saj je skupaj z Združenjem atletskih sodnikov dobro organiziral atletsko prireditev. Športna zveza je sodelovala s pripravo biltenov.

12. ULIČNI TEK 17. OKTOBER - SPOMINSKI DAN

Letos smo izvedli če 36. Ulični tek okoli spomenika zmage, ki ga pripravljamo vsako leto ob spominskem dnevu - prazniku nekdanje velike občine, ob sodelovanju Združenja atletskih sodnikov in Atletskega kluba Pomurje. Udeležba šolskih ekip je bila standardna, sodelovalo je 140 udeležencev, solidno število atletov in atletinj pa je nastopilo na teku članov in članic.

13. OLIMPIJSKA KARTICA
10 LET OIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE
LETO PROSTOVOLJSTVA

Olimpijska kartica ponuja vrsto športnorekreativnih prireditev, popuste pri nakupu dnevnih smučarskih kart, aktivne športne oddihe, nakup športne opreme, zavarovanje ... V naši sredini se je uveljavila tudi zaradi tega ker odpira vrata atletskega šolskega stadiona ob OŠ I v Murski Soboti in jo koristijo tudi ljubitelji teka, v letošnjem letu smo jih izdali 14.

Leto 2001 je bilo namenjeno praznovanju 10 obletnice Olimpijskega komiteja Slovenije. V okviru rublike: Kolajne naših športnikov na največjih tekmovanjih 1991-2001 najdemo kot najuspešnejšega športnika kajakaša in kanuista Boruta Horvata. V navedenem obdobju je osvojil 6 kolajn in je športnik "desetletja " v naši občini:

1995 3 x C1 spust bron SP
1996 3 x C 1 spust srebro SP
1997 3 x C 1 spust bron EP
1999 3 x C 1 spust srebro EP, C 1 spust srebro EP
2000 3 x C 1 spust bron EP

15. ŠPORTNI PROGRAMI

Izvajamo oba športna programa: Zlati sonček in Krpan. Prav program Zlatega sončka je v vrtcih našel vso podporo. 376 knjižic je bilo razdeljeno v letošnjem letu in 350 kolajn in priznanj je bilo razdeljeno otrokom.
V Zlati sonček šoloobveznih otrok je bilo vključenih 532 otrok, priznanja je osvojilo 454 otrok.
V okviru športnega programa Krpan, ki je namenjen 3.,4.in 5. razredu osemletke, oz. 4.,5. in 6. razredu devetletke, je bilo v letu 2001 izdano 157 knjižic, 140 medalj in 77 diplom.

16. ŠOLSKI ŠPORT

Že nekaj let deluje v okviru Športne zveze Murska Sobota področni center za šolska športna tekmovanja, ki je direktno povezan z odborom za šolska športna tekmovanja ministrstva za šolstvo in šport.
Številni mladi tekmuje v številnih športnih panogah: atletiki, košarki, malem nogometu, streljanju, odbojki, odbojki na mivki, rokometu, badmintonu in šahu in to na vseh osnovnih in srednjih šolah v mestni občini Murska Sobota kar predstavlja najobširnejši in najbolj množičen tekmovalni sistem.

17. UPORABA ŠPORTNIH DVORAN IN TELOVADNIC

V Športni zvezi razporejamo termine za vadbo in treninge ter pripravljamo programe tekmovanj v športni dvorani Osnovne šole I, športni dvorani Osnovne šole III, telovadnici Osnovne šole II in Osnovne šole Bakovci. Na razgovorih s koristniki in pa tudi vodstvi šol pripravimo urnike treningov in programe tekmovanj. V dvorani Srednje poklicne in tehniške šole v Murski Soboti pa je le namizni tenis.

18. KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI V LETU 2001

Sezname kategoriziranih športnikov objavlja Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zveze, oz. njegov odbor za vrhunski šport. Kategorizacija nastane na podlagi veljavnih kriterijev, prijave pa pošiljajo nacionalne panožne zveze. Lista izide trikrat letno, v spodnji tabeli pa je primerjava števila športnikov v začetku in ob koncu tega leta.

  februar 2001 oktober 2001
1. atletika 3 3
2. nogomet 19 2
3. judo 2 2
4. nam. tenis   2
5. košarka 1 1
6. odbojka 2 1
7. kajak kanu 2 2
8. rokoborba 5 4
9. karate   9
10. strelstvo 7 7
11. triatlon 1 1
12. letalstvo 3 3
Skupaj: 45 37

19. DOM PARTIZAN

V letu 2001 je bila zaključena investicija, ki je bila začeta že v letu 2000, ko je bila obnovljena asfaltna površina in postavljena nova ograja okoli zunanjih igrišč, s tlakovci, ki so zamenjali stare dotrajane plošče. Vrednost vseh del je znašala cca 4 milj. SIT.

Društvu za športno rekreacijo Murska Sobota je uspelo obogatiti sredstva Fundacije za šport s sredstvi Mesne občine in sponzorjev ter uspešno zaključiti dokaj zahtevno investicijo. Zunanja igrišča pri domu Partizan so dobila novo sodobno obliko, zlasti pa primerno urejenost.
Na kratki in lepo pripravljeni prireditvi je bil objekt predan svojemu namenu, kar je opravil podžupan g. Rudi Horvat, na prireditvi pa so sodelovali člani društva in otroci iz soboških vrtcev. Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota je na ta dan uspešno izvedlo akcijo Veter v laseh - s športom proti drogi v malem nogometu, košarki, rolanju in likovnem izražanju.
Športna zveza je skrbela za kurjavo, elektriko, komunalne stroške, zavarovanje, ob sodelovanju Društva za športno rekreacijo Murska Sobota.

Vložena so bila sredstva za obnovo in pleskanje notranje ograje okoli zunanjih igrišč, ki so jih opravili dijaki Srednje poklicne in strojne šole. Obnovljena je bila vhodna hišica - streha, popleskani so bili koši, vhodna hišica in drogovi za razsvetljavo, v skupnem znesku 659.900,00 SIT.

20. NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI, ŠPORTNICE IN ŠPORTNI KOLEKTIVI V LETU 2001

Predsedstvo Športne zveze Murska Sobota je opravilo izbor najboljših športnikov, športnic in športnih kolektivov v letu 2001 na 13. seji predsedstva. Priznanja so bila podeljena 10. 12. 2001, vse udeležence in dobitnike priznanj pa je sprejel načelnik za gospodarske in negospodarske g. Štefan Cigan, namesto odsotnega župana mestne občine g. Anton Slavic.

ŠPORTNIKI:

1. mesto:
Borut Horvat, član Kajak kanu kluba Mura iz Kroga: državni prvak in reprezentant, med najboljšimi v svetovnem pokalu - skupno peti, športnik mednarodnega razreda,

2. mesto:
Peter Podlunšek, član Aerokluba Murska Sobota: državni prvak v razredu "sportman", sodi med najboljše slovenske akrobatske pilote, športnik državnega razreda,

3. mesto:
Dejan Fujs, od jeseni član kluba iz Francije: sodi med najboljše odbojkarje v naši pokrajini, je državni reprezentanc in je veliko pripomogel k uspešnim nastopom svojega kluba Pomurje iz M. Sobote

ŠPORTNIK Z IZJEMNIM DOSEŽKOM:

VOJKO PRAH - član kluba DJP Štrk iz M. Sobote: za dosežen svetovni rekord v hitrostnem dviganju na 3000m, je športnik mednarodnega razreda.

ŠPORTNICE:

1. mesto:
Sonja Roman, članica Atletskega kluba Pomurje Murska Sobota: državna reprezentantka, športnica perspektivnega razreda, državna prvakinja na 800m in krosu,

2. mesto:
Tina Mlinarič, članica Karate kluba Murska Sobota: državna prvakinja med mladinkami v katah, športnica mladinskega razreda in udeleženka evrospkega prvenstva na Cipru

3. mesto:
Jasna Šantavec, članica Roler kluba Murska Sobota: Je državna in pokalna prvakinja na kratkih in dolgih progah ter najuspesnejša slovenska tekmovalka na maratonu hitrostnih rolerjev

ŠPORTNI KOLEKTIVI:

1. mesto:
Atletski klub Pomurje Murska Sobota: za osvojitev 14 državnih naslovov, 8 drugih in 10 tretjih mest na atletskih tekmovanjih, dobro organizacijo tekmovanj, klub ima štiri kategorizirane atlete.

2. mesto:
Odbojkarski klub Pomurje Murska Sobota: za osvojeno 3. mesto v državni ligi, klub ima državne reprezentante in dva kategorizirana športnika, ter za sanacijo razmer v klubu.

3. mesto:
Šahovsko društvo Radenska Pomgrad Murska Sobota: številni osvojeni naslovi med najboljšimi šahisti v mladih kategorijah ter visoke uvrstitve v članskih kategorijah, ter pet kategoriziranih šahistov.