Plakete Športne zveze 2004

Nahajate se tukaj

ponedeljek, 24. Maj 2004

Predsedstvo Športne zveze je  na svoji 7. seji - 10. maja 2004 obravnavalo 17 predlogov za plakete športnim delavcem. Ugotovljeno je bilo, da sta dva športna delavca že pred časom prejela plaketi tako, da predloge nista bila upoštevana. Dva kandidata sta bila predlaga iz košarke in rokometa vendar nista bila uvrščena med dobitnike, saj sta imela prednost športna delavca iz naštetih športnih panog z večjim vložkom v delo v svoji športni dejavnosti.

Na seji predsedstva je bila predložena tudi knjižica, kjer so zbrana priznanja za obdobje od leta 1970 tako, da ne bo v bodoče podvajanj in nasploh bomo imeli vsi pregledno sliko za bodoča nagrajevanja. Že za leto 2005 bo pripravljen nov Pravilnik o podeljevanju plaket, ki bo bogatejši, obsežnejši  in natančnejši v kriterijih za pridobitev priznanj.

1.

BORIS GABOR

Za organizacijsko delo v košarki - športni delavec, ki je vložil veliko truda v organizacijo moške in ženske košarke v Mestni občini M. Sobota

2.

LUDVIK ŠTEVANČEC

Za organizacijsko delo v ribištvu - je zaslužen dolgoletni športni delavec z lepim tekmovalnim stažem v rokometu in nazadnje v ribištvu

3.

MELITA GOMBOŠI

Za organizacijsko in sodniško delo v atletiki - športna delavka v atletiki, tekmovalka, organizatorka, danes aktivna sodnica

4.

FRANC GLAŽAR

Za organizacijsko delo v judu, požrtvovalen športni delavec  zaslužen za organizacijsko delo v Judu klubu M. Sobota

5.

STANISLAV ŠERNEK

Za delo v rokoborskem športu. Nekoč aktiven tekmovalec, danes mednarodni sodnik nepogrešljiv v rokoborskem športu.

6.

FABIJAN CIPOT

Za dosežke v nogometu član repr. SLO - nekoč igralec Mure, danes državni reprezentant in mednarodno uveljavljen nogometaš.

7.

VLADIMIR ŠKOF

Za odgovorne funkcije v nogometu. Športni delavec znan tudi v drugih športih, vendar velja poudariti njegovo delo pri opravljanju številnih odgovornih funkcij v nogometu.

8.

ANTON ŠKRABAN

za dolgoletno delo v kajakaštvu in kanuizmu - kroški športni delavec nezamenljiv pri organizaciji kajakaštva in kanuizma.

9.

IGNAC HORVAT

Za izjemno delo v  nogometnem klubu. Trenutno predsednik ŠD NK Pušče - zaslužen za desetletno uspešno delo v klubu in za prizadevanja za izgradnjo igrišča v Pušči.

10.

KAMILA KOZELJ

Za delo v društvu na področju športa za vse. Uveljavljena športna delavka iz Bakovec, ki svoj prosti čas namenja v delu v društvu na področju vadbe.

11.

ANTON GOMBOC

Za dolgoletno delo v društvu na športnem področju, začetnik povezovanja slepih v športni dejavnosti, uveljavljen tekmovalec in dober športni delavec.

12.

VLADIMIR ROŠKAR

Za izjemno in dolgoletno delo v rokometu - športni delavec, ki je bil uveljavljen tudi v drugih športih, vendar je izjemno njegovo dolgoletno strokovno in organizacijsko delo v rokometu.

13.

MILICA MENART

Za organizacijsko in strokovno delo v društvu. Športna delavka z desetletnim stažem v Društvu za športno rekreacijo M. Sobota za organizacijsko in strokovno delo.