Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020

Nahajate se tukaj

torek, 17. Marec 2020

Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020 se vloži preko spletne aplikacije, več informacij na www.lps-ms.si.

Dopolnitev 16. 3. 2020: 
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota podaljšuje rok za prijavo na javni razpis do vključno 15. 4. 2020. Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.