Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi letnega programa športa za leto 2007

Nahajate se tukaj

ponedeljek, 18. Februar 2008

Izpolnijo vsi izvajalci, ki so v letu 2007 prejeli proračunska sredstva MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
(posebej za vsako posamezno vsebino iz pogodbe z Mestno občino Murska Sobota za leto 2007)