Šolska športna tekmovanja 2004/05

Nahajate se tukaj

četrtek, 21. Oktober 2004

ZAPIS s sestanka, ki je bil namenjen šolskim športnim tekmovanjem in interesnim programom športa otrok in mladine. Sestanek je bil 21. 10. 2004 ob 11.00 uri v Izobraževalnem centru Rakičan.

Prisotni: TONI PINTARIČ - OŠ Tišina, VLADIMIR MAUKO - Občina G. Radgona, STANKO KERČMAR - ŠZ M. Sobota, MIRKO ŠERUGA - ZAS M. Sobota, ZLATKO TIBAUT - SŠGT Radenci, OLENA GABOR - Gimnazija M. Sobota, EMA GJEREK - Srednja zdravstvena šola, SLAVICA KOLB - OŠ Križevci pri Ljutomeru, BOJAN HORVA T- OŠ Črensovci, MARIJAN SUKIČ - OŠ III M. Sobota, MARKO KRANER OŠ S. Jurij ob Ščavnici, SUZANA SEP - Ekonomska šola M. Sobota, ZDRAVKO MAUKO - OŠ Radenci, LUDVIK ZELKO - Področni center, JERNEJ PETERLIN - Zavod za šport Slovenije.

Obravnavana tematika:

  1. Letni delovni načrt šolskih športnih tekmovanj in interesnih programov otrok in mladine v letu 2004 - 05.
  2. Podatki o vključitvi šol in vrtcev v programe
  3. Aplikacije Zavoda za šport Slovenije

Uvodoma je vse prisotne pozdravil vodja Področnega centra - Ludvik ZELKO. Vsem se je zahvalil za dosedanje sodelovanje in navedel, da je le s pomočjo športnih pedagogov možno izpeljati zastavljene cilje na tem področju.

1.

Predstavljen je bil letni delovni načrt šolskih športnih tekmovanj in interesnih programov otrok in mladine, ki bo potekal v okviru Področnega centra v šolskem letu 2004-05. Koordinatorji programa so: Ludvik ZELKO za šolska športna tekmovanja in program športnih značk, Zoran KOS za akcijo učenja plavanja.

Razpis šolskih športnih tekmovanj in prireditev za osnovne in srednje šole bo objavljen na spletnih straneh Športne zveze M. Sobota. Delovni načrt ni kompleten saj bodo še potekali dogovori za izvedbo posameznih tekmovanj, ali pa bodo dani ustrezni razpisi.

2.

Podatki o vključitvi šol in vrtcev v programe šolskih športnih tekmovanj in v programe športnih značk so bili prikazani. Naštete so bile tudi šole, ki niso posredovale podatkov in jih bo Področni center naknadno preskrbel.

Zaključki:

  • delovni načrt lahko prikazuje tudi aktivnosti otrok in mladine na drugih področjih, ki niso razpisana, vendar je potrebno spisek dopolniti tudi z akcijami iz vseh občin,
  • predlagano je, da se po posameznih občinah izbirajo najboljši športniki, športnice in šole na področju šolskega športa,
  • tudi na ravni Področnega centra bi na letnih srečanjih podelili najboljšim ustrezna priznanja,
  • vsi organizatorji šolskih športnih tekmovanj naj ažurno pošiljajo vse razpise in rezultate na Področni center zaradi objave na spletnih straneh.

3.

G. Jernej PETERLIN z Zavoda za šport Slovenije je obširno predstavil delovanje soletnih strani šolskih športnih tekmovanja in nasploh Športa mladih. Na računalniku je nazorno prikazal način prijavljanja preko spletnih aplikacij Zavoda za šport Slovenije kar bi naj v bodoče postala stalna praksa.