Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2008

Nahajate se tukaj

ponedeljek, 18. Februar 2008

Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/2007 z dne 6.6.2007), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 13/2008 z dne 5.2.2008) in Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 93/2001 z dne 23.11. 2001):

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO 2008