Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2005

Nahajate se tukaj

ponedeljek, 27. December 2004

1.
Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota razpisuje kandidature za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2005.

Sofinancirani bodo naslednji programi:

 • športna vzgoja otrok in mladine,
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 • vrhunski šport,
 • športna rekreacija
 • šport invalidov,
 • športna dejavnost študentov,
 • kakovostni šport,
 • šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
 • delovanje zveze športnih društev in drugih asociacij v športu in izvedba njihovih programov,
 • informatika v športu in založništvo
 • informiranje o športu v medijih,
 • investicije in investicijsko vzdrževanje.

2.
Na razpis za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež in delujejo na območju mestne občine Murska Sobota,
 • predložijo dokazila o plačani članarini svojih članov za tekoče leto,
 • da imajo redno dejavnost za katero so registrirani vsaj dve leti.

Izvajalci prikažejo svoje pogoje na posebnih obrazcih.

3.
Rok za prijavo je 25. januar 2005 (priporočena pošta) na naslov:

Mestna občina Murska Sobota
oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti
Kardoševa 2 9000 Murska Sobota (pripis: športni programi 2005)
(Informacije in obrazci tudi na Športni zvezi M. Sobota, Mladinska 3, tel.: 530 8050).

4.
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota (sprejet na 26. seji mestnega sveta 29. 10. 2001).

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

 

Mestna občina Murska Sobota
oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti