Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2004

Nahajate se tukaj

petek, 21. November 2003

Mestna občina Murska Sobota – oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (UL RS št. 22/98):

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2004

1.

Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota razpisuje kandidature za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2004.

Sofinancirani bodo naslednji programi:

 • športna vzgoja otrok in mladine,
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 • vrhunski šport,
 • šport invalidov,
 • športna dejavnost študentov,
 • kakovostni šport,
 • šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
 • delovanje zveze športnih društev in drugih asociacij v športu in izvedba njihovih programov,
 • informatika v športu,
 • znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
 • informiranje o športu v medijih,
 • založniška dejavnost v športu,
 • razvojno raziskovalna dejavnost, meritve, analize svetovanja,
 • investicije in investicijsko vzdrževanje,
 • mednarodna dejavnost v športu.

2.

Na razpis za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež in delujejo na območju mestne občine Murska Sobota,
 • predložijo dokazila o plačani članarini svojih članov za tekoče leto,
 • da imajo redno dejavnost za katero so registrirani vsaj dve leti.
 • Izvajalci prikažejo svoje pogoje na posebnih obrazcih.

3.

Rok za prijavo je 20. december 2003 (priporočena pošta) na naslov:

Mestna občina Murska Sobota
oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti
Kardoševa 2 9000 Murska Sobota (pripis: športni programi 2004)
(Informacije in obrazci tudi na Športni zvezi M. Sobota, Mladinska 3, tel.: 530 8050, ter na http:// www.sz-ms.si).

4.

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota (sprejet na 26. seji mestnega sveta 29. 10. 2001).

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Mestna občina Murska Sobota
oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti